Textruta: List of publications

Version: 2014-03-04

Mail to: webmaster

Layout and graphics by daStudio.se

List of publications

 

Krantz, O. (2014) Fysiska funktionsnedsättningar och social utsatthet: Tekniska hjälpmedel som möjlighet och hinder för delaktighet. pp 0-0 in: Lalander, P. & Svensson, B. (eds.) Antologi om social utsatthet och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. (Under utgivning våren 2014.)

Fäldt, F. & Krantz, O. (2014) Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar – en litteraturöversikt. FoU-Rapport 2014:1, Malmö stad, Stadskontoret. Available online.

Krantz, O. (2013) Fysiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningar och tekniska hjälpmedel. Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, (2) 59-67. Available online.

Krantz, O. & Alander, N. (2013) Funktionsnedsättning, barn och fattigdom. pp 141-61 in: Rauhut, D. (ed.) Om barnfattigdom. Lund: Studentlitteratur.

Lingärde, S. & Krantz, O. (2013) Barnfattigdom – vems ansvar? pp 75-92 in: Rauhut, D. (ed.) Om barnfattigdom. Lund: Studentlitteratur.

Larsdotter Frid, H. & Krantz, O. (2013) Högskoleexamen – möjlighet eller rättighet? Studenter med funktionsnedsättningar och högskolestudier: en litteraturstudie. Malmö högskola, Institutionen för Hälso– och välfärdsstudier. Occasional Papers in Disability & Rehabilitation; 2012:1. Available online.

Krantz, O. (2013) Book review: Legg, D. & Gilbert, K. (eds.) (2011) Paralympic Legacies. Champaign, IL: Common Ground (Sport and Society). Available online (2013-05-15)

Nordgren, C.; Lingärde, S. & Krantz, O. (2012) Formativ bedömning på nätkurser: Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Malmö högskola, Utbildningsberedningen, Institutionen för Hälso– och välfärdsstudier.

Krantz, O. (2012) Assistive devices utilisation in activities of everyday life – a proposed framework of understanding a user perspective. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 7(3)189-98.

Krantz, O., Persson, D., Lindgren, B. & Bolin, K. (2011) Prescribers’ experience of factors influencing active wheelchair provisioning in Sweden: Analysis of a postal questionnaire. Technology and Disability 23(4)191-204.

Krantz, O., Edberg, A.-K., & Persson, D. (2011) The experience of active wheelchair provision and aspects of importance concerning the wheelchair among experienced users in Sweden. Review of Disability Studies 7(2)21-37.

Krantz, O. (2011) Book review: Goosey-Tolfrey, V. (ed.) (2010) Wheelchair Sport: A Complete Guide for Athletes, Coaches, and Teachers. Champaign, IL: Human Kinetics. Available online (2011-04-05)

Krantz, O. (2010) Book review: Gilbert, K. & Schantz, O. J. (eds.) (2008) The Paralympic Games: Empowerment or Side Show? Maidenhead, Berks.: Meyer & Meyer Sport. Available online (2010-04-02)

Hansson, K. & Krantz, O. (2010) Att ta plats med rullstol - Ungdomar utarbetar strategier för att övervinna hinder. Allt om Hjälpmedel, no 3 pp 20-21.

Krantz, O. (2010) Book review: Berger, R. J. (2009) Hoop Dreams on Wheels: Disability and the Competitive Wheelchair Athlete. Abingdon, Oxon: Routledge. Available online (2010-03-10).

Krantz, O. (2010) Presentation of Doctoral Theses. Disability & Society 25(1)5-6.

Krantz, O. (2009) Social Construction of Technical Aids—Personal Meaning and Interactional Effects of Disability and Assistive Devices in Everyday Life. Lund University, Faculty of Medicine, Department of Health Sciences, Doctoral Dissertation Series 2009:23. Lund, Sweden: Lund University.

Krantz, O., Bolin, K. & Persson, D. (2008) Stigma-handling strategies in everyday life among women aged 20 to 30 with transversal upper limb reduction deficiency. Scandinavian Journal of Disability Research 10(4)209-26.

Krantz, O. (2008) Book review: Wickman, K. (2008) Bending Mainstream Definitions of Sport, Gender and Ability: Representations of Wheelchair Racers. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. Available online (2008-09-03).

Krantz, O. (2008) Book review: Fröjd, K.; Andersson, H.; Nilsson, J. & Johansson, T. (2007) Träningslära för rullstolsåkning. Bollnäs: Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH). Available online (2008-03-19)

Krantz, O. (2005) Oskar Krantz avfärdar massiva däck och råder: Pumpa däcken! Kick, no 4 p 32.

Krantz, O. (2004) PM hopfällbara kryckkäppar. HAREC, PM efter förfrågan från Region Skånes FoU-enhet, Björn Harrysson.

Krantz, O. (2004) Kvalitet i bemötandet. Svensk Rehabilitering, no 1, pp 22-25.

Krantz, O. & Larsson, S. (2003) Kvalitet i bemötandet: Att förbättra bemötandet av personer med funktionshinder. HAREC-Press, Malmö.

Krantz, O. (2003) Gångare tipsar: Fixa badstranden med en sugpropp! Kick, no 1, pp 11-12.

Krantz, O. (2003) Handikappåret 2003: Tillgänglighet, information och bemötande. Utredning för Försäkringskassan i Skåne, 37 s.

 

Other presentations

Poster presentation at The Vårdal Institute 2007 autumn conference (2007-10-31).

Poster presentation at The HAREC day 2012 autumn conference (2012-11-01)

 

Interviews

Bränslet i forskningen är när man har fel, när man förbisett något man inte förstår. pp 8-13 in: Wermeling, E. & Nydahl, E. (2011) Från forskningsobjekt till medaktör — Om samarbete mellan forskare och dem forskningen berör. Stockholm: Handikappförbunden.

Hjälpmedelsförskrivare missar individens självbild. SHT, Svensk Handikapptidskrift. (2009) no 4 p 14-15.

Brukarens faktiska behov styr inte alltid hanteringen av viktiga hjälpmedel. Assistans: En hel tidning om assistanstjänster. (2007) no 6 p 11-13.

Du kan välja vilken färg du vill, bara den är svart. Assistans: En hel tidning om assistanstjänster. (2007) no 5 p 22.

Funktionshinder kraftigt underrepresenterat. Stiletten: Organ för Independent Living i Sverige, (2006) no 6, p 18-19.

Svårt ta sig fram i city. Lokaltidningen Lund. (2005) 29 juni p 1 & 4.

Diskussion om bemötande ökar medvetenhet. Handikappforskning pågår. (2003)
no 3 p 3.

 

External lectures

ABF-Skåne, ABF-Kronoberg, Helsingborgs Stad, Lunds Universitet, Växjö Universitet, Försäkringskassan i Skåne, HSO, DHS, RTP, Riksförsäkringsverket, Föreningen Rekryteringsgruppen för Aktiv Rehabilitering, Lunds Kommun, Virserums Konsthall, m fl.